Psykoterapeutti Rainer Johansson tarjoaa
seuraavia palveluja:

 

 • aikuisten yksilöpsykoterapia
 • nuorten yksilöpsykoterapia
 • lasten yksilöpsykoterapia
 • vanhempainohjaus
 • työnohjaus

Millaisissa asioissa psykoterapiasta voi saada apua?

Psykoterapiaan hakeutuva voi kärsiä monenlaisista oireista ja ongelmista kuten

 • ahdistus
 • masennus
 • pakko-oireet
 • itsetunnon häiriöt
 • työuupumus
 • erilaiset työ- ja yksityiselämän kriisit

Ongelmat saattavat heijastua vaikeuksina yksinolossa, ihmissuh-
teissa tai työelämässä. Taustalla voivat olla erilaiset traumat, kuten esim. seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi joutuminen.

Psykoterapiasta saa tukea työssä selviytymiseen, opintojen aloit-
tamiseen tai päättämiseen ja työelämään sijoittumiseen.

Millaista on psykoanalyyttinen psykoterapia?

Psykoanalyyttisen eli  psykodynaamisen psykoterapian tavoitteena on lisätä kykyä tunnistaa, ymmärtää ja käsitellä omia tunteita, sisäi-
siä ristiriitoja ja ongelmia sisäistä kasvua ja muutosta mahdollista-
valla tavalla.

Psykoanalyyttinen hoito on luonteeltaan tiivistä ja pitkäjänteistä. Psykoterapiatunteja on yleensä kaksi tai kolme kertaa viikossa. Psykoanalyyttinen työ perustuu vuorovaikutukseen, jossa psyko-
terapiaan hakeutuvan omalla henkilökohtaisella psyykkisellä työskentelyllä ja hoitoon sitoutumisella on keskeinen merkitys.

Psykoterapiaan hakeutuvan ja terapeutin kahdenkeskisissä tapaa-
misissa tutkitaan elämäntilannetta kokonaisuudessaan: tunteita, ajatuksia ja ihmissuhteita nykyhetkessä ja aiemmassa elämässä.

Psykoterapia vähentää ahdistusta, lisää henkilökohtaista vapautta ja autonomiaa sekä ymmärrystä itseä ja muita kohtaan.